Dàn đề 50 số bất bại – Miễn phí Đánh quanh năm

dàn đề 50 số bất bại nuoi khung 3 ngày

Dàn đề 50 số là 1 trong những dàn đề nhiều số nhất. Đồng nghĩa với đó là tiền vốn nhiều nhưng tỷ lệ trúng lại cao (50%). Nhiều bạn mới chơi cũng không hiểu dàn đề 50 số gồm những con nào. Có nhiều loại dàn đề 50 số không, dàn đề 50 số bất bại là như thế nào. Dàn đề 50 số nôi khung 3 ngày cũng rất khả thi. Nhưng các bạn phải tăng nhiều tiền theo mỗi ngày đành nhé, vì chi phí đánh dàn đề 50 số này rất lớn.

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày có rất nhiều loại như. Dàn đề đầu bé, dàn đề đầu lớn, dàn đề đuôi lớn, dàn đề đuôi bé, dàn đề đầu chẵn, dàn đề đầu lẻ, dàn đề tổng chẵn, dàn đề tổng lẻ, dàn đề tổng lớn, dàn đề tổng bé … Dưới đây chúng tôi phân tích kĩ càng. Đưa ra 1 số dàn đề 50 số đặc biệt bất bại cho các bạn tham khảo.

Dàn đề đầu bé (đầu nhỏ)

Là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số đầu tiên (hay còn gọi là chữ số hàng chục) là số bé (số nhỏ, số thấp = 0, 1, 2, 3, ,4). Còn chữ số đuôi (hay còn gọi là chữ số hàng đơn vị) có thể là chữ số nào bất kì.

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

 

Dàn đề đầu lớn (đầu to)

Là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng chục là số lớn (số lớn, số cao = 5,6,7,8,9).

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

 

Dàn đề đầu chẵn

Là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng chục là số chẵn. Còn chữ số hàng đơn vị là cả số chẵn và lẻ

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

 

Dàn đề đầu lẻ

Là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng chục là số lẻ

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Xem thêm: Hướng dẫn cách nuôi dàn đề khung 3 ngày

 

Dàn đề đuôi bé (đuôi nhỏ)

Dàn đề đuôi bé là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng đơn vị là số bé ( số nhỏ, số thấp = 0,1,2,3,4)

00,01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44,50,51,52,53,54,60,61,62,63,64,70,71,72,73,74,80,81,82,83,84,90,91,92,93,94

 

Dàn đề đuôi lớn (đuôi to)

Dàn đề đuôi lớn là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng đơn vị là số lớn (số to, số cao = 5,6,7,8,9)

05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99

 

Dàn đề đuôi chẵn

Dàn đề đuôi chẵn là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng đơn vị là số chẵn.

00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

 

Dàn đề đuôi lẻ

Dàn đề đuôi lẻ là dàn đề 50 số gồm tập hợp các số có chữ số hàng đơn vị là số lẻ.

01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

 

Dàn đề tổng chẵn

Dàn đề tổng chẵn là dàn đề 50 số, trong đó tổng của 2 chữ số bằng một số chẵn. Ví dụ: số 00 thì 0 + 0 = 0 ( 0 là số chẵn) , số 99 thì 9 + 9 = 18 (18 là số chẵn).

00, 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 99

 

Dàn đề tổng lẻ

Dàn đề tổng lẻ là dàn đề 50 số, trong đó tổng của 2 chữ số bằng một số lẻ. Ví dụ: số 01 thì 0 + 1 = 1 ( 1 là số chẵn) , số 98 thì 9 + 8 = 17 (17 là số lẻ)

01, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 96, 98

 

Dàn đề tổng bé (tổng nhỏ)

Dàn đề tổng bé là một dàn đề có 50 số. Trong đó tổng của 2 chữ số trong 1 số là: 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. Ví dụ: số 01 thì 0+1 = 1 (1 là số bé) , số 94 thì 9+4=13 (thực chất thì số 13 ta chỉ tính số 3, vậy nên đây vẫn được gọi là tổng bé)

00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95

 

Dàn đề tổng lớn

Dàn đề tổng lớn là một dàn đề có 50 số. Trong đó tổng của 2 chữ số trong 1 số là: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19. Ví dụ: số 06 thì 0+6 = 6 (6 là số lớn) , số 98 thì 9+8=17 (thực chất thì số 17 ta chỉ tính số 7, vậy nên đây được gọi là số tổng lớn) .Dàn đề này hay được mọi người chơi nhiều, chắc bởi vì nó nhiều số lớn và bao gồm nhiều số đẹp. Dàn đề 50 số đặc biệt này nuôi khung 3 ngày cũng rất ok. Nên dàn đề này cũng là 1 trong dàn đề 50 số bất bại.

05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99

 

Dàn đề hiệu bé

Tương tự như dàn đề tổng, thì dàn đề hiệu bé là dàn đề gồm 50 số. Chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị ta được hiệu bằng: 0,1,2,3,4. Trong đó khi chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị thì sẽ được + thêm 10 để kết quả ra số dương.

Ví dụ:

– Số 11 thì 1-1=0 (0 là số bé)

– Số 39 thì ( vì 3-9 ra kết quả số âm) ta có: (3+10)-9=13-9=4 (4 là số bé)

 

00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 09, 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 08, 19, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 07, 18, 29, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96, 06, 17, 28, 39, 40, 51, 62, 73, 84, 95

 

Dàn đề hiệu lớn

Tương tự như dàn đề hiệu bé, thì dàn đề hiệu lớn là dàn đề gồm 50 số. Chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị ta được hiệu bằng: 5,6,7,8,9. Trong đó khi chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị thì sẽ được + thêm 10 để kết quả ra số dương.

Ví dụ:

– Số 05 thì ( vì 0-5 ra kết quả số âm) (0+10)-1=9 (9 là số lớn)

– Số 91 thì ta có: 9-1=8 (8 là số lớn)

 

05, 16, 27, 38, 49, 50, 61, 72, 83, 94, 04, 15, 26, 37, 48, 59, 60, 71, 82, 93, 03, 14, 25, 36, 47, 58, 69, 70, 81, 92, 02, 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 80, 91, 01, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90

 

Dàn đề hiệu chẵn

Tương tự như dàn đề hiệu lớn, hiệu bé thì dàn đề hiệu chẵn gồm các số dưới đây.

00, 55, 11, 66, 22, 77, 33, 88, 44, 99, 02, 20, 13, 31, 24, 42, 35, 53, 46, 64, 57, 75, 68, 86, 79, 97, 04, 40, 15, 51, 26, 62, 37, 73, 48, 84, 59, 95, 06, 60, 17, 71, 28, 82, 39, 93, 08, 80, 19, 91

 

Dàn đề hiệu lẻ

Tương tự như dàn đề hiệu lớn, hiệu bé thì dàn đề hiệu lẻ gồm các số dưới đây.

01, 10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 78, 87, 89, 98, 03, 30, 14, 41, 25, 52, 36, 63, 47, 74, 58, 85, 69, 96, 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94, 07, 70, 18, 81, 29, 92, 09, 90

 

Dàn đề 3 chạm ( dàn đề 50 +1 số)

Dàn đề này là sự kết hợp bao gồm 3 dàn đề chạm bao gồm 51 số. Có thể gọi là dàn đề phá cách của dàn đề 50 số. Dàn đề này cũng được mọi người chơi nhiều. Dàn đề 50 số đặc biệt này nuôi khung 3 ngày cũng rất được ưa chuộng. Nó dễ hiểu và dễ vây số khi chơi.

 

Ví dụ:

Dàn đề 3 chạm 1-2-3 (gồm chạm 1 + chạm 2 + chạm 3)

01, 10, 11, 21, 12, 31, 13, 41, 14, 51, 15, 61, 16, 71, 17, 81, 18, 91, 19, 02, 20, 22, 32, 23, 42, 24, 52, 25, 62, 26, 72, 27, 82, 28, 92, 29, 03, 30, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39

Các dàn đề 3 chạm đặc biệt

Dàn đề 50 số đặc biệt. Đây cũng có thể xem là dàn đề 50 số bất bại.

Dàn đề 3 chạm 3-4-5 (bạn bè nể)

03, 30, 13, 31, 23, 32, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39, 04, 40, 14, 41, 24, 42, 44, 54, 45, 64, 46, 74, 47, 84, 48, 94, 49, 05, 50, 15, 51, 25, 52, 55, 65, 56, 75, 57, 85, 58, 95, 59

 

Dàn đề 3 chạm 6-7-8 (san bằng tất)

06, 60, 16, 61, 26, 62, 36, 63, 46, 64, 56, 65, 66, 76, 67, 86, 68, 96, 69, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 47, 74, 57, 75, 77, 87, 78, 97, 79, 08, 80, 18, 81, 28, 82, 38, 83, 48, 84, 58, 85, 88, 98, 89

 

Dàn đề 3 chạm 3-7-9 (Thần tài)

03, 30, 13, 31, 23, 32, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 47, 74, 57, 75, 67, 76, 77, 87, 78, 97, 79, 09, 90, 19, 91, 29, 92, 49, 94, 59, 95, 69, 96, 89, 98, 99

 

Dàn đề 3 chạm 3-6-9 (tài lộc đỉnh)

03, 30, 13, 31, 23, 32, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39, 06, 60, 16, 61, 26, 62, 46, 64, 56, 65, 66, 76, 67, 86, 68, 96, 69, 08, 80, 18, 81, 28, 82, 48, 84, 58, 85, 78, 87, 88, 98, 89

Các bạn có thể xem thống kê, để biết tình hình các số, các đầu, các đít các ngày gần đây về như thế nào.

Thống kê 10 tuần trước - 10-2-2020
Thống kê 10 tuần trước – 10-2-2020

Các bạn nhắn tin trực tiếp với Fanpage Facebook của chúng tôi để nhận được dàn đề ngày hôm nay miễn phí nhé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Dàn đề 10 số miễn phí - Nuôi khung 3 ngày 5 ngày hiệu quả 2020
  2. Dàn đề 25 số miễn phí - Dàn đề chẵn lẻ bất bại đánh chuẩn khung 3 ngày.

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*