Hệ đề, bộ đề – Tổng hợp 100 Bộ hệ số đề cơ bản

bộ hệ số đề

Hệ số đề hay có tên gọi khác là bộ số trong lô đề được dân đánh đề sử dụng nhiều nhất. Mỗi hệ chỉ 4 hoặc 8 số, nên đánh bạch thủ hoặc nuôi khung đều được. Như dàn đề 20 số hoặc 36 số thì số lượng con đề nhiều, chỉ thích hợp đánh 1 ngày hoặc nuôi, chứ không bạch thủ được. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan cho các bạn về các loại hệ số trong lô đề xổ số cho các bạn.

Hệ số đề là gì?

Hệ số đề là tập hợp của một bộ hệ các số có quy luật gồm 8 số và với hệ kép là 4 số.

Ví dụ tổng quát: Hệ AB thì sẽ bao gồm tất cả các số được ghép từ các chữ số sau: A, B, (A+5), (B+5), Chữ số được cộng tổng theo cách tính bài 3 cây.

Ví dụ cụ thể: Hệ 26 bao gồm các số được ghép từ các chữ số sau: 2, 6, (2+5)=7, (6+5)=11 và được tính theo bài 3 cây là 1. Vậy hệ 26 được ghép từ các chữ số 2,6,7,1.

Nên hệ 26 có 8 số gồm: 26 62 21 12 76 67 71 17

Tại sao cần chơi hệ số đề?

  • Tập hợp các con số theo 1 quy luật đánh, giúp củng cố niềm tin khi đánh đề
  • Đánh nhiều số thì tăng tỷ lệ trúng nhưng cũng giảm tiềm thưởng
  • Ngoài số bạch thủ có thể đánh theo hệ để vây số đề
  • Dựa vào hệ số đề để đánh theo giấc mơ được dễ hơn
  • Thể hiện sự chuyên nghiệp khi chơi đề khi bạn dùng các bộ số

Tổng hợp toàn bộ các hệ số đề theo bảng 

Nhiều người mới chơi hay đặt ra câu hỏi là:

  • Hệ 01 gồm những con nào?
  • Bộ hệ 23 trong số đề là những số nào?
  • Hệ 00 đánh kiểu gì?
  • Hệ 34 có bao nhiêu con?

Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp một cách dễ nhìn nhất về các bộ hệ trong số đề cho các bạn tham khảo:

Tên bộ hệ số đề Các số trong bộ hệ số đề
Hệ đề 00 Bộ đề 00 50 55 00 05
Hệ đề 01 Bộ đề 01 51 15 56 65 01 10 06 60
Hệ đề 02 Bộ đề 02 52 25 57 75 02 20 07 70
Hệ đề 03 Bộ đề 03 53 35 58 85 03 30 08 80
Hệ đề 04 Bộ đề 04 54 45 59 95 04 40 09 90
Hệ đề 05 Bộ đề 05 05 50 00 55
Hệ đề 06 Bộ đề 06 56 65 51 15 06 60 01 10
Hệ đề 07 Bộ đề 07 57 75 52 25 07 70 02 20
Hệ đề 08 Bộ đề 08 58 85 53 35 08 80 03 30
Hệ đề 09 Bộ đề 09 59 95 54 45 09 90 04 40
Hệ đề 10 Bộ đề 10 60 06 65 56 10 01 15 51
Hệ đề 11 Bộ đề 11 11 16 61 66
Hệ đề 12 Bộ đề 12 62 26 67 76 12 21 17 71
Hệ đề 13 Bộ đề 13 63 36 68 86 13 31 18 81
Hệ đề 14 Bộ đề 14 64 46 69 96 14 41 19 91
Hệ đề 15 Bộ đề 15 65 56 60 06 15 51 10 01
Hệ đề 16 Bộ đề 16 16 61 11 66
Hệ đề 17 Bộ đề 17 67 76 62 26 17 71 12 21
Hệ đề 18 Bộ đề 18 18 81 13 31 68 86 63 36
Hệ đề 19 Bộ đề 19 69 96 64 46 19 91 14 41
Hệ đề 20 Bộ đề 20 20 02 25 52 70 07 75 57
Hệ đề 21 Bộ đề 21 71 17 76 67 21 12 26 62
Hệ đề 22 Bộ đề 22 22 27 72 77
Hệ đề 23 Bộ đề 23 73 37 78 87 23 32 28 82
Hệ đề 24 Bộ đề 24 24 42 29 92 74 47 79 97
Hệ đề 25 Bộ đề 25 75 57 70 07 25 52 20 02
Hệ đề 26 Bộ đề 26 26 62 21 12 76 67 71 17
Hệ đề 27 Bộ đề 27 27 72 22 77
Hệ đề 28 Bộ đề 28 23 32 78 87 73 37 28 82
Hệ đề 29 Bộ đề 29 79 97 74 47 29 92 24 42
Hệ đề 30 Bộ đề 30 30 03 35 53 80 08 85 58
Hệ đề 31 Bộ đề 31 81 18 86 68 31 13 36 63
Hệ đề 32 Bộ đề 32 73 82 28 87 78 32 23 37
Hệ đề 33 Bộ đề 33 83 88 33 38
Hệ đề 34 Bộ đề 34 34 43 39 93 84 48 89 98
Hệ đề 35 Bộ đề 35 03 85 58 80 08 35 53 30
Hệ đề 36 Bộ đề 36 86 68 81 18 36 63 31 13
Hệ đề 37 Bộ đề 37 37 73 32 23 87 78 82 28
Hệ đề 38 Bộ đề 38 38 83 33 88
Hệ đề 39 Bộ đề 39 43 89 98 84 48 39 93 34
Hệ đề 40 Bộ đề 40 90 09 95 59 40 04 45 54
Hệ đề 41 Bộ đề 41 41 14 46 64 91 19 96 69
Hệ đề 42 Bộ đề 42 92 29 97 79 42 24 47 74
Hệ đề 43 Bộ đề 43 43 34 48 84 93 39 98 89
Hệ đề 44 Bộ đề 44 44 49 94 99
Hệ đề 45 Bộ đề 45 95 59 90 09 45 54 40 04
Hệ đề 46 Bộ đề 46 46 64 41 14 96 69 91 19
Hệ đề 47 Bộ đề 47 47 74 42 24 97 79 92 29
Hệ đề 48 Bộ đề 48 48 84 43 34 98 89 93 39
Hệ đề 49 Bộ đề 49 49 94 44 99
Hệ đề 50 Bộ đề 50 50 05 55 00
Hệ đề 51 Bộ đề 51 51 15 56 65 01 10 06 60
Hệ đề 52 Bộ đề 52 52 25 57 75 02 20 07 70
Hệ đề 53 Bộ đề 53 53 35 58 85 03 30 08 80
Hệ đề 54 Bộ đề 54 54 45 59 95 04 40 09 90
Hệ đề 55 Bộ đề 55 55 50 05 00
Hệ đề 56 Bộ đề 56 56 65 51 15 06 60 01 10
Hệ đề 57 Bộ đề 57 57 75 52 25 07 70 02 20
Hệ đề 58 Bộ đề 58 58 85 53 35 08 80 03 30
Hệ đề 59 Bộ đề 59 59 95 54 45 09 90 04 40
Hệ đề 60 Bộ đề 60 60 06 65 56 10 01 15 51
Hệ đề 61 Bộ đề 61 61 16 66 11
Hệ đề 62 Bộ đề 62 62 26 67 76 12 21 17 71
Hệ đề 63 Bộ đề 63 63 36 68 86 13 31 18 81
Hệ đề 64 Bộ đề 64 64 46 69 96 14 41 19 91
Hệ đề 65 Bộ đề 65 65 56 60 06 15 51 10 01
Hệ đề 66 Bộ đề 66 66 61 16 11
Hệ đề 67 Bộ đề 67 67 76 62 26 17 71 12 21
Hệ đề 68 Bộ đề 68 68 86 63 36 18 81 13 31
Hệ đề 69 Bộ đề 69 69 96 64 46 19 91 14 41
Hệ đề 70 Bộ đề 70 70 07 75 57 20 02 25 52
Hệ đề 71 Bộ đề 71 71 17 76 67 21 12 26 62
Hệ đề 72 Bộ đề 72 72 27 77 22
Hệ đề 73 Bộ đề 73 73 37 78 87 23 32 28 82
Hệ đề 74 Bộ đề 74 74 47 79 97 24 42 29 92
Hệ đề 75 Bộ đề 75 75 57 70 07 25 52 20 02
Hệ đề 76 Bộ đề 76 76 67 71 17 26 62 21 12
Hệ đề 77 Bộ đề 77 77 72 27 22
Hệ đề 78 Bộ đề 78 78 87 73 37 28 82 23 32
Hệ đề 79 Bộ đề 79 79 97 74 47 29 92 24 42
Hệ đề 80 Bộ đề 80 80 08 85 58 30 03 35 53
Hệ đề 81 Bộ đề 81 81 18 86 68 31 13 36 63
Hệ đề 82 Bộ đề 82 82 28 87 78 32 23 37 73
Hệ đề 83 Bộ đề 83 83 38 88 33
Hệ đề 84 Bộ đề 84 84 48 89 98 34 43 39 93
Hệ đề 85 Bộ đề 85 85 58 80 08 35 53 30 03
Hệ đề 86 Bộ đề 86 86 68 81 18 36 63 31 13
Hệ đề 87 Bộ đề 87 87 78 82 28 37 73 32 23
Hệ đề 88 Bộ đề 88 88 83 38 33
Hệ đề 89 Bộ đề 89 89 98 84 48 39 93 34 43
Hệ đề 90 Bộ đề 90 90 09 95 59 40 04 45 54
Hệ đề 91 Bộ đề 91 91 19 96 69 41 14 46 64
Hệ đề 92 Bộ đề 92 92 29 97 79 42 24 47 74
Hệ đề 93 Bộ đề 93 93 39 98 89 43 34 48 84
Hệ đề 94 Bộ đề 94 94 49 99 44
Hệ đề 95 Bộ đề 95 95 59 90 09 45 54 40 04
Hệ đề 96 Bộ đề 96 96 69 91 19 46 64 41 14
Hệ đề 97 Bộ đề 97 97 79 92 29 47 74 42 24
Hệ đề 98 Bộ đề 98 98 89 93 39 48 84 43 34
Hệ đề 99 Bộ đề 99 99 94 49 44

Ngoài ra cũng số bộ số đề đánh theo 12 con giáp.

Hay được sử dụng khi bạn mơ thấy một con vật gì, hay có ấn tượng với một con vật gì trong 12 con giáp, thì có thể sử dụng hệ này để đánh đề.Tổng hợp các hệ số đề rất dễ nhìn và tham khảo cho các bạn.

Tên hệ số đề Các số trong hệ số đề
Hệ  Tý (chuột) 00 12 24 36 48 60 72 84 96
Hệ  Sửu (trâu) 01 13 25 37 49 61 73 85 97
Hệ  Dần (hổ) 02 14 26 38 50 62 74 86 98
Hệ  Mẹo (mèo, thỏ) 03 15 27 39 51 63 75 87 99
Hệ  Thìn (rồng) 04 16 28 40 52 64 76 88
Hệ  Tỵ (rắn) 05 17 29 41 53 65 77 89
Hệ  Ngọ (ngựa) 06 18 30 42 54 66 78 90
Hệ  Mùi (dê ) 07 19 31 43 55 67 79 91
Hệ  Thân (khỉ) 08 20 32 44 56 68 80 92
Hệ  Dậu (gà) 09 21 33 45 57 69 81 93
Hệ  Tuất (chó) 10 22 34 46 58 70 82 94
Hệ  Hợi (lợn) 11 23 35 47 59 71 83 95

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*